KOMMUNI
KATION

JFO Kommunikation arbejder i et netværk med forskellige aktører i kommunikationsbranchen og kan derfor påtage sig såvel små som store opgaver

JFO Kommunikation har erfaring i udvikling og implementering af større landsdækkende kampagner med TV indslag, aviser, podcast, webfilm, pjecer. Blandt aktiviteterne kan nævnes:

Merantis, Natteravne, På Tværs, Henrys Hælerbar, AIDS Fondet
Kommunikationsrådgivning af virksomhedsledere projektledere og privatpersoner

Medietræning og individuel kommunikationstræning med kamera

Planlægning og produktion af podcast og webfilm

Kurser i kommunikation, gennemslagskraft og den gode præsentation

Undervisning i interview og performance (webfilm og podcast)

Rådgivning til iværksættere Krisestrategi og håndtering af kritisk presse

Udvikling og implementering af private og offentlige projekter og kampagner

Formidling – bøger, sociale medier, app, webfilm, hjemmesider mm.

LYT TIL
PODCAST   FOR ALZHEIMERS
  FORENINGEN 
 

LÆS MERE OM

PROJEKTERNE

MERANTIS.DK

SPODCAST.DK

HENRYS HÆLERBAR